Čisté a suché miesto

Stavebné miesto bez nečistôt a vlhkosti